• Ankara Plastik Cerrahi – Burun Estetiği Ankara

  • Op. Dr. Raşid TOKSÖZ, burun estetiği ankara, ankara plastik cerrahi, plastik cerrah, yüz estetiği, kepçe kulak estetiği

Telefon

0543 489 26 63

Email

bilgi@drrasid.com

Adresimiz

1071 Usta Ankara İş ve Yaşam Merkezi B Blok Kat:18 No:130 (25B/130) Çankaya - Ankara

Burun Estetiği Hakkında

6 / 6

BURUN ESTETİĞİ NEDİR

Burun Estetiğinin latince adı Rinoplastidir. Burun karşı bakışta ilk görülen yüz parçalarından birirdir. Kaba yağlı, kutu şeklinde bir burun bizi rahatsız ettiği gibi aşırı kalkık zayıf ve aşırı küçülmüş burun da göze hoş gelmez. Burnun yüze uyumu Burun estetiğinde çok önemlidir. Burun yüze, burun ucu, burun sırtı gibi yapılar ise buruna uyumlu olmalıdır.

BURUN AMELİYATI ÖNCESİ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME

Burun ameliyatından önce ayrıntılı bir bakı ve fizik muayene gerekir. Bazen bu ikisi de yeterli olmayabilir ve Paranazal Sinüs Tomografisi gerekebilir. Beş dakika süren bu tetkik ile burun içindeki, yabancı cisim, kist, tümör, abse, taş, ve konka bülloza gibi oluşumlar kolaylıkla ayırt edilir. Nefes almanın en kritik yeri olan taban kreti (burun alt ucundan arkaya uzanan ve nefes yolunun geçtiği yer) bu tomografi ile ayrıntılı değerlendirilebilir. Ayrıca burun dış hatları, kemik ve boşluklu yapıların simetrisi hakkında bizleri bilgilendirir.

BURNUMUZUN YÜZÜMÜZE ORANI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Estetik Rinoplasti planlarken bir çok değişken vardır. Bunlardan en önemlisi hasta isteği ve gerçekçi beklentileridir. Irk, yaş, nefes alma, yüzün köşeli ya da yuvarlak olması, yüzün büyüklüğü, gözler arası mesafe, dudakların durumu…Örneğin uzun yüzlü, geniş çeneli bir erkeğe kısa ve aşırı kalkık burun yakışmayacaktır. Tam tersi minyon yapılı, kibar yüzlü bir hanımın yüzünün ortasında iri, yağlı ve geniş tabanlı burun da estetik olarak rahatsız edicidir. Burada en doğru karar hasta ile beraber planlama yaparak gerçekçi beklentilerde buluşmaktır.

YÜZÜMÜZÜN MERKEZİ NERESİ?

Karşılıklı görüşmede, en çok gözlere bakarız, bazen de ağızlara kayar bakışlarımız. Peki ya burun? Burun tam da ikisinin ortasındaki yapıdır ve muhakkak dikkat çeker. Burundaki deformite yeni tanıştığınız birinin hemen dikkatini çeker ve ilk imajınız olumsuz olarak akılda kalabilir. Yüzün tam merkezindeki bu organ tarih boyu şeref ve güzellikle anılmıştır.

BURUN ANATOMİSİNİN GÖRÜNTÜYE YANSIMASI

Burnu boşluklu ve havada duran bir organ gibi düşünürsek bu yapının çatısı iskeleti ve duvarlarını oluşturan dokular mevcuttur. Burun kemik, kıkırdak, yumuşak dokular, yağ katmanı, zarlar ve besleyici damar ve sinirlerden oluşan kompleks bir yapıya sahiptir.

GENİŞ BURUN UCU

Geniş burun ucu burun kanatlarının yanaklardan daha uzak konumlanmasıdır. Bu bazen sadece yapışma bozukluğu olsa da çoğu zaman kat edilen yol uzun olduğundan kanat uzunluğu da artmıştır. Estetik burun ameliyatında bu bölgelerden gerekli olduğu kadar çıkarım yapmak gereklidir. Bu cilt çıkarmalar ve biçimlendirmeler bazen asimetrik yapılmalıdır. Ne kadar ölçüp biçilse de var olan kanat asimetrisini düzeltmek oldukça zordur. Belli belirsiz asimetriler olabilir. Bu bölgedeki derinin yapısı gereği fazla iz kalmayacaktır.

BURUN UCU VE BURUN ORTASI DESTEĞİNİN ÖNEMİ

Biz muayenemizde ilk başta hastanın burun ucuna ve sırtına bastırıyoruz. Bu bize ön ve orta septum (burun ortası kıkırdağı) desteği hakkında bilgi verir. Ameliyat olmuş bireylerde özellikle ön septumun zayıfladığı sıkça görülür ve revizyon ameliyatında bu bölgelere fazladan kıkırdak yama koymak gereklidir. Ortadaki zayıflık ise daha zor bir durumdur ve kaburga kıkırdağı almayı bile gerektirebilir. İki durumda da hastanın nefes kalitesinde de azalma vardır ve nefese yönelik girişimler burun ameliyatına eklenir.

BURUN UCUNUN KARŞIDAN GÖRÜNÜMÜ NASIL OLMALIDIR?

Burun ucu, üst dudak ile kadınlarda 100 erkeklerde 90 derece açı ile birleşmelidir. Hafifçe görünen siyah simetrik delikler biraz çekicilik katsa da kalkıklık arttıkça itici olur. Çokça opere olan ünlülerden Michael Jackson bu duruma örnektir. Ameliyat öncesi planlamada gerçekçi bir noktada buluşmalı ve doğallığı gözeterek burun ucu planlanmalıdır.

BURUN ORTASI DERİSİ YANDAN GÖRÜNÜMÜ NASIL OLMALIDIR?

Burun ortasına kolumella diyoruz. Buradaki deri yan bakışta eliptik olarak görünmelidir. Çok fazla görünmesinin iki sebebi olabilir

BURUN KANADI OLMASI GEREKTİĞİNDEN DAHA YUKARIDADIR.

KOLUMELLA AŞIRI UZUN VE BÜYÜKTÜR.

Kolumella görünümünün az olması ise perdeli burun görünümüne sebep olur. Yağlı ciltlerde ve kolumellanın çok azaltıldığı durumlarda sıkça karşımıza çıkan bu durumun iki sebebi vardır.

BURUN KANATLARININI AŞAĞIYA DOĞRU ÇOK BÜYÜK VE YAĞLI OLMASI

KOLUMELLA İÇERİĞİNİN BOŞALTILMASI (AŞIRI SEPTUM KIKIRDAĞI ALINMASI) SONUCU GERİDE KALMASI

Neyse ki iki durumda da doğru tespiti yaptıktan sonra düzeltilme imkanı vardır. Burun bir bütündür ve sadece tek açıdan bakıp orayı düzeltmek doğru olmaz, üç boyutlu bir plan gerektirir.

YAYVAN BURUN KANATLARI

Burun kanatlarında simetrinin dışında neler estetik harmoniyi bozabilir?

*Burun kanatlarının dış kısımlarının yanağa oturduğu yerin burun merkezine çok uzak olması

*Burnun alt tarafına komşu kasların çok gelişmiş olması ve kanatların mimiklerle aşırı hareketi

*Yukardaki iki durumun varlığı ile özellikle gülerken yayvan bir görünüm oluşması

*Burun kanatlarının çok kalın, yağlı ya da çok ince zayıf olması

*Burun deliklerinin alttan görünümünün özgün niteliğinden uzak, yusyuvarlak, kare gibi veya çok dar görünmesi

*Burun derisine uygulanan piercinglere bağlı iz ve doku zayıflamaları

*Kanatların yanak derisine kendi kavsini ve anatomik şeklini almadan ani yapışması (Genelde operasyonlardan sonra görünür ve kişinin estetik burun ameliyatı yaptırdığı çok belli olur)

*Kanatların yanağa oturmadan önce burun delikleri altında kalınlaşarak adeta burun deliklerine kalın, çeperli bir görünüm vermesi (Doğuştan veya ırksaldır, basitçe düzeltilebilir)

*Burun kanatları ve burun yan duvar geçişinin çok belli olması yapıların birbirine açılı durması

*Burun kanatları ve burun yan duvar geçişinin çok silik olması (genelde kıkırdak kaybından kaynaklanır)

BURUN KÖKÜ NASIL OLMALIDIR?

Radiks diye anılan bu bölgenin çok dolu olması ve alınla birleşmesine Yunan Burnu, neredeyse hiç olmamasına bebek burnu diyoruz. Karşı bakışta geniş bir zemine oturması ya da, aşırı dar olması da rahatsız edicidir. Burnun kaş arasındaki sert alın kemiğinden başlıyor gibi görünmesi veya tam tersi olarak buranın tam göçmüş olması mümkündür. İki tanımda estetikten uzaktır. Kemikten oluşan bu yapının gerektiği kadar yüksekliğe sahip olması ve devam eden burun sırtına uygun olması gerekir. Düzeltmeler daha çok yan bakış için yapılmalıdır.

BABY NOSE KAVRAMI

Burun ile alnın birleştiği yere burun kökü (radiks) diyoruz. Bu anatomik bölge henüz gelişmediğinden bebeklerde yoktur. Zamanla büyür ve ergenlik sürecinde hızla son şeklini alır. Baby nose kavramı da buradan gelmektedir.

GREK NOSE KAVRAMI

Burun ile alnın birleştiği yere burun kökü (radiks) diyoruz. Bu anatomik bölgenin alına direk yapışması bize eski yunan heykellerini hatırlatır. Bu burunlar iri ve kemerli burunlardır.

SEMER BURUN KAVRAMI

Burun kemiği ile burun kıkırdak desteğinin birleştiği noktaya Anahtar Nokta (Key Point) denir. Genelde ameliyatlardan ve bazen travmalardan sonra burnun buradan çökmesi semer burun (saddle nose) deformitesine yol açar. Tedavisinde kıkırdak desteğin yeniden oluşturulması vardır. Yeterince önlem alınırsa burun düşmesi ihtimali çok azdır.

UZUN BURNU YA DA İNGİLİZ BURNU NE DEMEKTİR?

Bir çok yerli ve yabancı erkek sanatçının burnu uzundur. Burun kökünden ucuna kadar olan kısmın normalden uzun olması anlamına gelir. İngiliz ırkının ensiz uzun burunları tipiktir. Bu yüzden uzun burunlara İngiliz burnu dendiği olur.

BURUN KANAT ASİMETRİSİ

Burun kanatlarındaki küçük asimetriler önemsizdir. Nötral duruşta ya da gülerken hafif düzensizlikler oluşabilir. Ancak bu dikkat çekici olduğu anda ciddi disharmoni oluşturur ve düzeltilmesi gerekir.

BURUNDA MARTI KANADI KAVSİ NEDİR?

Burun delikleri arasında duran 3-5 mm’lik sütun yer alır. Burun ortasında yer alan bu doku anatomik olarak kanatlardan biraz daha aşağıda olur. İşte karşı bakışta yanlardan burun kanatları, ortada ise burun ortası derisinin oluşturduğu bu kendine özgü biçime martı kanadı benzetmesi yapılır. Açıklığı aşağı bakan 3 rakamına da benzetilebilir. Bu yapının karşı görünümden çok aşağıya uzanması karşı ve yan görünümden hoş olmayan bir görüntüye sebep olur. Yine dümdüz bir hat olması da estetik olarak güzel durmaz. Daha da beteri yanık benzeri olaylardan sonra burun kanadından da daha yukarda olmasıdır ki, belki de en olumsuz görüntüyü bu oluşturur. İşte bu kurvatürün doğal yapısının korunması ile estetik bir burun karşı ve yan görüntüsü elde edilebilir.

ALT BAKIŞ BURUN ESTETİĞİ

Solucan bakışı (Worm’s Eye) ile buruna baktığımızda eşkenar bir üçgen görmeliyiz. Bu durum siyahilerde ve çekik gözlülerde farklı olabilir. Alt Bakışta ne gibi sorunlar olabilir?

Burun ortası asimetrileri,

Burun ucu alt derisinin fazlalığı,

Delik büyüklük farkları ve asimetrileri,

İki burun ucu üzerinde düz bir zemin oluşması

Kanatların yanağa yapışma yerindeki kalınlaşma ve diğer bozukluklar

BURUN UCU ESTETİĞİ HAKKINDA

Burun ucu karşı bakışta ilk görülen burun parçasıdır. Kaba yağlı, kutu şeklinde bir burun ucu bizi rahatsız ettiği gibi aşırı kalkık zayıf ve aşırı küçülmüş burun (M Jackson gibi) da göze hoş gelmez. Burun estetiğinde en önemli noktalardan biri burun ucu estetiğidir. Burun yüze, burun ucu ise buruna oranlı olmalıdır.

DAR ÇATILI BURUN

Herkese mutlu hafta sonları! Bu gönderide dar çatılı burnu konuşalım istedim. Bazı burunlarda, paylaştığım örnekte olduğu gibi burun ucundan itibaren bir darlık olabilir. Bu çatının altı nefes aldığımızda havanın ilk çarptığı yerdir. Bu bölgenin darlığı havanın ideal bir akımla ciğerlere inmesini zorlaştırır. Kemerli burunlarda da nefes alma güçlüğünün sebebi sıklıkla çatının dar olmasıdır. Yanaktan yüksekliği fazla olan hamplı burunlarda alınan hava yukarı dar alana sıkışır ve akciğerlere doğru gitmesi yavaşlar (Starling yasası). Türbülan hava akımı sağlanamayacağından nefes kalitesi

düşer. Bu buruna gergin burun (Tension nose) da denir. Çözüm fonksiyonel rinoplastidir. Sizden daha büyük burnu olanlar sizden daha kötü nefes alabileceği aklınıza gelmiş miydi?

ALÇAK VE GENİŞ ÇATILI BURUN

Bu tip burunlarda sırt(çatı) alçak geniş ve basıktır. Kemik ve/veya kıkırdak çatı çökmüş durumdadır. Genelde travma sonrası olur. Burun kemikleri kalın ve belirgindir(yanlarda). Burun kanatları da alçak yayvan ve geniştir. Planlı ve komplike işlemlerle de olsa bu deformite düzeltilebilir.

EĞRİ BURUN

Burun Cerrahlarının çok sevdiği bir deyiş vardır. “Where the septum goes, as the nose goes” Yani septum nereye burun oraya…. Bu vakalarda ; burnun orta direği olan, onun her iki tarafını destekleyen, önde kıkırdak arkada kemik yapıdan oluşan burun septumu eğridir. En zorlayıcı burun tiplerindendir, tümüyle yeniden yapısal onarım gerekir. Burun iç kıkırdağının aşırı eğri olduğu durumlarda bunu dışarı alıp, düzeltip, üzerine destekler ekleyip yeniden koymak gerekebilir. Bu durumda tampon ve alçı süreleri de uzayabilir. Plastik cerrahide en güzel sonuçlardan biri de eğri burnun düzeltilmesi ile ortaya çıkar, sonuç dramatiktir.

LASTİK BURUN NEDİR?

Daha önce ameliyat olmuş bireylerde burun direği kıkırdağının (septum) ön kısmı çok alınırsa bu bölge desteksiz kalır. Üzerine basıldığında burun ucu tamamen üst dudağa yapışır. Çözümü o bölgeye kıkırdak destek konmasıdır.

KURU BURUN SENDROMU NEDİR?

Alerjik rinite bağlı ya da burun iç etlerine (konka) yapılan aşırı müdahalelerden sonra olabilir. Konkaların aşırı rezeksiyonu da fizyoloji süzmeyi ve nemlendirmeyi yok edeceğinden burun içinde sürekli bir kuruluk olur. Burun iç yüzeyini örten iç deri (mukoza) özelliğini yitirmiş olabilir. Burunda rahatsızlık, kaşıntı ve kuruluk vardır. Kabuklanma ve kanama da eşlik edebilir. Tütün mamullerinin kullanımı da kuruluğu artıracaktır Burun sıkça nemlendirilmelidir.

BOŞ BURUN SENDROMU NEDİR?

Aldığımız nefesi süzen, nemlendiren, içi kemik dışı mukoza olan yapılara konka denir. Her burun deliğinde üç adet vardır. Cerrahi olarak bunların tamamen alınması boş burun sendromuna neden olur. Starling yasası gereği nefes almak zorlaşır, ayrıca nemsiz ve kirli hava direk akciğere giderek öksürüğe sebep olur. Bu yüzden girinti ve çıkıntıların tamamen yok edilmesi tavsiye edilmez.

BURUN PİRAMİDİ DÜZENSİZLİKLERİ

Burun sırtı yüzey düzensizlikleri

Piramit asimetrisi

Burun yan duvarında çöküntü (basamak)

Burun sırtında şişlik (basamak)

Kıkırdak piramidin yanlardan zayıflaması…gibi sayılabilir. Sorunu bulup çözüme kavuşturmak çoğu zaman mümkündür.

BURUN SIRTI ESTETİĞİ

Eskiden beri sanatçılar ve estetik otoriteler burun sırtının estetik olarak nasıl olması gerektiğini tartışmışlardır. Estetik Cerrahlar arasında da burun sırtının nasıl olması gerektiği ile ilgili devam eden bir fikir birliği yoktur. Estetik bilimsel olarak güzellik Fibonacci’nin altın oranına dayandırılır ve burun sırtı da bu harmoni içinde yerini alır. Karşı görünümde kemik ve kıkırdak yansımaların simetrik olması önemli iken, yan görünümde düz yada hafif çukurlu bir görünüm tercih edilir. Kemer ve çıkıntılar hoş

durmaz. Ayrıca burun kökünün eski Yunan heykellerinde olduğu gibi alından başlaması da günümüzde pek istenmemektedir. Kadın ve erkek arasında da farklılıklar mevcuttur. Kavisli burun daha feminen, düz burun sırtı daha maskülendir. Burun ameliyatından sonra burun sırtında yüzey estetikleri de biraz bozulabilir ve ele pürtüklü yapılar değebilir. Bunu engellemek için artık daha çok “let down” ya da “presevation” adı altında teknikler geliştirilmiştir

KUTU BURUN UCU NEDİR?

Karşı bakışta burun ucunun kalın ve rektangüler(baklava dilimi) şeklinde olduğu durumdur. Bu tip burunlardaki asıl sorun altta yer alan kıkırdakların iri yapısıdır. Operasyon ile kolayca düzeltilebilir, ancak bazen gerekli değildir. Çünkü köşeleri kaybolmuş yusyuvarlak bir burun ucu da sorunludur ve güzel durmaz.

BURNUN KISA OLMASI NE DEMEKTİR?

Bazı ırkların burnu kısadır ama daha çok görülen ise ameliyat sonra burnun kısa kalmasıdır. Burun Cerrahlarının çok sevdiği bir deyiş vardır. “Where the septum goes, as the nose goes” Yani septum nereye burun oraya…Septum kıkırdağının çık azaltılması ve burun kalkıklığının artırılmasına yönelik işlemler bir harmoni içinde yapılmazsa kısa burun ve mutsuz hastalar olur.

CADI BURNU NEDİR?

Her ne kadar hikayelerde cadıların burnunun çok uzun ve kitleler ile dolu olduğu betimlense de burada mübalağa vardır. Cadı burnu ile asıl kast edilen burun ucunun düşük olmasıdır. Özellikle kişinin üst dudak mesafesi kısa (burna yakın) ve depresör septi nazi kası (burun ucunu aşağı çeken kas) kuvvetli ise bu durum çok daha belirgin olur. Bu burun karşı bakışta da yüzde büyük bir yer kaplar.

ERKEKTE BURUN SIRTI NASIL OLMALI?

Bizde ve komşu ülkelerde en büyük erkek burnu sorunu kemerdir(hamp). Burun hampını bazen kemik yapı bazen kıkırdak yapı çoğu zaman da ikisi birden oluşturur. Kemik kıkırdak geçişine özen göstererek bu kısım alçaltılmalı ve düz bir sırt yapılmalıdır. Hamplar ayrıca havanın türbülan akımını bozduğu için ciddi nefes sorunu yaratırlar. Burun kökünden ucuna kadar düz gelen bir burun erkeklerde çoğu zaman tercih edilir.

BOZUK BURUN UCU VE BURUN ALT KISMI ESTETİĞİ

Burun ucunu burun alt kıkırdaklarının ortaya ve yukarıya uzanan bacakları belirler. Burun ucu aslında sağlı sollu bu iki kıkırdağın en tepe noktasının şekil verdiği tepelerden oluşur. Bu kıkırdakların uygunsuz büyüklük ve distorsiyonları burun ucunu bozar. Burun ucunu aşağıdan septum kıkırdağı destekler. Bu alandaki derinin yağlı olması da estetik açıdan çok belirleyicidir.

IRKLARA GÖRE BURUN TİPLERİ

Leptorhine (Beyaz) Burnu: En dar tabanlı burun tipidir

Platyrhine (Afrikalı) Burnu: En geniş tabanlı, yayvan burun kanatları olan burun tipidir.

Mesorhine (Asyalı) Burnu: Burun kökünün çok silik olduğu en kısa burun tipidir

Latin Amerika Burnu: Kemerli, geniş tabanlı ve kıkırdakların zayıf olduğu burun tipidir

Orta Doğu Burnu: Kemerli, burun ucunun daha şiş ve burun ucunun düşük olduğu burun tipidir

Jewish (Yahudi) Bunu: Beyaz burnuna benzer, kanatlar ve burun ucu düşüktür.

BURUN ESTETİĞİ HANGİ YAŞLARDA YAPILABİLİR?

En erken burun estetiğini aslında biz plastik cerrahlar, yarık dudak ameliyatında yapıyoruz. Estetik için beklenen yaş 18 olsa da nefes almayı güçleştiren veya sağlığı bozan başka bir tıbbi gerekçe olursa bu yaş beklenmeyebilir. En yaşlı burun estetiği ameliyatının ise bir üst sınırı yoktur.

BURUN ESTETİĞİ ÇEŞİTLERİ

BİRİNCİL BURUN ESTETİĞİ

İlk defa yapılan burun ameliyatına verilen isimdir. Primer Rinoplasti de denilir.

FONKSİYONEL BURUN ESTETİĞİ

Burun içindeki nefes ile ilgili sorunlarında çözüldüğü operasyona verilen isimdir. Aynı ameliyatta konklara septuma ve nefesi bozan diğer unsurlara müdahale edilebilir.

SEKONDER YA DA REVİZYON BURUN ESTETİĞİ (İKİNCİL BURUN AMELİYATI)

Sekonder Rinoplasti, Revizyon Rinoplasti, Yeniden burun ameliyatı gibi isimlerle de anılan bir durumdur. Aslında bu kavramlar tamamen birbirinin aynısı değildir. İlk yapılan burun ameliyatından memnun kalınmaması sonrası ikinci ameliyat da, yıllar önce olunmuş septum düzeltme ameliyatı da aslında ikincil burun ameliyatıdır. İlk ameliyattan daha çok zaman alabilir, ama tamamlayıcı gibi olup daha kısa da sürebilir. Genelde kendi revizyonlarımız böyledir. İkincil ameliyat gerekmesi dünyanın sonu değildir. Burun çok boyutlu, çok dokulu bir organdır. Herkesin beğendiği burun farklı olsa da her yüz tipine uygun tek bir burun tipi yoktur. Bu harmoniyi yakalamak, hastanın beklentilerini iyice anlamak ikincil gereksinimleri azaltabilir. Ancak ne kadar önlem alınsa da yara iyileşmesinin tüm safhaları kontrol edilemediğinden sonuç istenilen gibi olmayabilir.

PİEZO BURUN ESTETİĞİ

Burnun anatomisinin tam ortaya konduğu bir ameliyattır. Özel cihaz sayesinde yanlış kemik kesmek neredeyse mümkün değildir. Tercihe bağlı olarak kullanılan bu yöntemi nadiren kullanmaktayım.

KORUYUCU BURUN ESTETİĞİ

Son yıllarda çokça szöüz geçen koruyucu burun estetiğinin diğer adı Preservation Rhinoplasty’dir ve Türk ve yabancı cerrahlar tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntem Piezo teknolojisinin tam tersine en az kesi ve diseksiyon ile yapılan ameliyatlardır. Daha az iz, daha hızlı iyileşme mümkün olabilir. Koruyucu burun estetiği yapan cerrahlar genellikle tampon ve alçı kullanmazlar. Biz de en çok bu yöntemle ameliyat yapmaktayız.

LET DOWN YA DA PUSH DOWN RHINOPLASTY NEDİR?

Burun kemiğinin klasik yerinden kırılıp alınması yerine koruyucu olarak alttan kırılması ve çöktürülmesi anlamındadır. Burun sırtı estetiği için sıkça tercih edilir.

KAPALI VE AÇIK RİNOPLASTİ

Açık yönteme Open Rhinoplasty kapalı yönteme ise Endonasal Rhinıplasty denilmektedir. İkisi de doğrudur ve açık ameliyatta da ciddi bir iz kalmaz. Biz ameliyatlarımızı daha çok kapalı teknikle yapıyoruz.

BURUN AMELİYATI SONRASI

BURUN ESTETİĞİ VE ALÇILAR

Burun ameliyatında yapılan kemik düzeltmenin korunması için kemiğe müdahale olan tüm durumlarda alçı ile atelleme yapılır. Bu atel bazen klasik alçı benzeri bir yapıda bazen de termoplastik yapıdadır. Alçı genelde 4-7 günde alınabilir. Ödemin çok olduğu durumlarda 3-5 gün sonra alçı yenileme gerekebilir.

BURUN AMELİYATINDAN SONRA GÖZLÜK VE MASKE KULLANIMI

Burun kemiklerinin kırıldığı operasyonlardan sonra yaklaşık 45-60 gün gözlük ve sert burnu ezen maske takılmamalıdır. Ödemin inmeye devam ettiği bu zamanlara oluşacak baskı burunda ize sebep olabilir. Burna çok hafifçe değen ipli maskeler tercih edilebilir.

AMELİYATSIZ BURUN DÜZELTİLMESİ

AMELİYATSIZ BURUN ESTETİĞİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Evet, uygun hastada toksinler, dolgular ve çok nadiren ipler ile bu mümkündür.

BURUN UCU BOTOKSU

Bazen normal olan burun ucumuzun gülerken özellikle yan profilde çok sarktığını görürüz. İşte bundan sorumlu olan kası geçici bir süreliğine botulinum toksini ile zayıflatıyoruz ve artık daha rahat gülmenizi sağlayabiliyoruz.

BURUN AMELİYATINDAN VAZGEÇİP BURUN DOLGUSU MU YAPTIRSAM?

Neden olmasın! Ama Burun ameliyatından bazı farkları var, bunları bilmek gerek. Burun dolgusu temel olarak eğriliği ve düşüklüğü geçici olarak maskeleme/örtme yöntemidir. Uygun hastalarda harika sonuçlar verebilir. Aşırı kemerlilerde olmayacağı gibi kalın, ağır ve düşük burunları da kaldırmakta zorlanabilir. Ameliyata göre daha az riskli ve çok daha ucuzdur. Muayene ile sizin için en doğru olana karar verebiliriz

BURNA YAĞ VE KÖK HÜCRE ENJEKSİYONU

Özellikle ikincil ameliyat yerine burna yağ transferi bir seçenek olabilir. Yüzün başka yerlerine transfer yapılacaksa burundaki çöküklüğü ya da diğer şekil bozukluklarını yağdaki kök hücreler ile tamir edebiliriz.

BURUNDA KIKIRDAK KULLANIMI

Burun ameliyatlarında sıkça kıkırdak greft (yama ) kullanırız. Bu bazen burun orta direğinden alınan bazen de kaburgadan alınan bir kıkırdaktır. Burnun nerdeyse bütün bölgeleri için tanımlanmış kıkırdak yamalar mevcuttur. Cerrahın tercihine göre kullanabilir. Zaman geçtikçe daha az burun kıkırdak yaması kullanımı önerilmektedir. Yani özetle eğer kıkırdak kullanmadan yapılabiliyorsa öyle yapmak daha doğrudur denilebilir.

YAN PROFİLİN DÜZELTİLMESİ

Yan profilde ilk göze çarpan burundur. Ancak üzerinde yükseldiği üst çene geride ise burun rölatif olarak daha iri görünecektir. Yine alın bombeli değil ve yükseldikçe geriye gidiyorsa bu durum kolayca düzeltilebilir. Alt çenenin kemik ve yumuşak doku problemlerine de cerrahi ve medikal yöntemlerle müdahale edilebilmektedir.

YAŞLANAN BURUN VE BURUN AMELİYATININ KALICILIĞI

Biz plastik cerrahlar tepeden tırnağa her yere estetik müdahalede bulunuyoruz. Ama hepsinde ili şeye yeniliyoruz: YAŞLANMA VE YEREKİMİ. Burun estetiği ise bu iki düşmana karşı en güçlü olduğumuz alan. İyi yapılmış bir burnun uzaması, düşmesi ya da şeklinin bozulması çok çok düşük bir ihtimaldir. Bir yüz germe bile 0n yıl civarı giderken burun ameliyatına ömürlük denilebilir.

BURNA TAKILAN METALLER HAKKINDA

Piercing adı verilen bu uygulama dönem dönem trend olmakta ve çokça uygulanmaktadır. Burnumuz deri, kıkırdak, bağ doku ve vasküler sitemlerden oluşur. Delme ile bu dokuların hepsi geçilir ve zarar görür. Yabancı madde orada yerleşik durduğundan kapanma mümkün olmaz ve kalıcı sorunlara yol açabilir. Bunlardan en kötüsü kıkırdağın erimesidir. Önceden piercing takılmış bir buruna ameliyat

yaparken mutlaka yedek kıkırdak alma fikri aklımızda olur ve ameliyatı normalden uzun sürer. Burun cerrahları hiçbir piercing uygulamasını sağlıklı bulmaz.

DOĞAL VE NEFES ALAN BİR BURUN İSTİYORSANIZ

Doğal ve nefes alan bir burun istiyorsanız fonksiyonel estetik rinoplasti tam da sizin için. Modern yöntemlerle size en uygun tedaviyi birlikte planlayalım.